چهارشنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۹ / 11 November, 2020
معمر قذافی