دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
نور ععلی تابنده
پیکر نورعلی تابنده در بیدخت به خاک سپرده شد
فرارو / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / سیاسی
پیکر نورعلی تابنده در بیدخت به خاک سپرده شد
پیکر مرحوم تابنده در پی فوتش در تهران، عصر دیروز با هواپیما به بیرجند منتقل و دیشب از طریق زمینی به بیدخت گناباد منتقل شد.
  نور ععلی تابنده  قطب دراویش گنابادی