دوشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۹ / 14 September, 2020
نیروی هوایی ارتش