شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
همسان سازی برای بازنشستگان کارگری
حداقل حقوق یک بازنشسته باید ۹ میلیون تومان باشد/ بازنشستگان ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب می‌پردازند/ «تامین اجتماعی» را به صاحبان اصلی آن بازگردانید!
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ / مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی / حسین غلامی / درمان بازنشستگان / مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان سازی برای بازنشستگان کارگری / کانونهای بازنشستگی
حداقل حقوق یک بازنشسته باید ۹ میلیون تومان باشد/ بازنشستگان ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب می‌پردازند/ «تامین اجتماعی» را به صاحبان اصلی آن بازگردانید!
ایلنا: حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید…
بازنشستگان کارگری محرومتر از بازنشستگان کشوری/ گله از یک تبعیض
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ / مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی / وام ضروری بازنشستگان کشوری / وام 5 میلیون تومانی مستمری بگیران / مستمری بازنشستگان کشوری / همسان سازی برای بازنشستگان کارگری / همسان‌سازی برای بازنشستگان کشوری
بازنشستگان کارگری محرومتر از بازنشستگان کشوری/ گله از یک تبعیض
ایلنا: کافیست فقط یک مقایسه ساده میان بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی به عمل بیاوریم تا عمق تفاوت به خوبی نمودار شود؛ این مقایسه براساس سه شاخص اصلی…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •