سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹ / 24 November, 2020
همسان سازی لشگری ها
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری مهر ماه اعمال می‌شود/ دولت ۷۱ درصد به صورت مستقیم کمک می‌کند/ اعلام نحوه محاسبه جداول
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ / سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح / سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح / همسان سازی لشگری ها
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری مهر ماه اعمال می‌شود/ دولت ۷۱ درصد به صورت مستقیم کمک می‌کند/ اعلام نحوه محاسبه جداول
ایلنا: مسئولان سازمان بازنشستگان نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را بررسی کردند.
 •  •  •