چهارشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۹ / 20 January, 2021
وام خرید بازنشستگان
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ / شریعتمداری وزیر رفاه / وام خرید بازنشستگان
پرداخت وام خرید به بازنشستگان کشوری
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شریعتمداری جزئیات تسهیلات ۱.۲ میلیون تومانی به ۱.۲ میلیون بازنشسته کشوری که قابلیت سه بار پرداخت در سال دارد را تشریح کرد.
 •  •