چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
برنامه درسی تلویزیون
برنامه‌های درسی شنبه ۲۹ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ / مدرسه تلویزونی / شبکه آموزش / برنامه درسی تلویزیون
برنامه‌های درسی شنبه ۲۹ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی ۵ اردیبهشت
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ / تلویزیون / آموزش و پرورش / آموزش / مدارس / مدرسه / شبکه چهار سیما
جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی ۵ اردیبهشت
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ۵ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •