شنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۹ / 17 October, 2020
اسنخوان ضعیف
استخوان‌های ضعیف، عامل بیماری‌های قلبی؟!
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ / اسنخوان ضعیف / پوکی استخوان / بیماری قلبی / اشتراک
استخوان‌های ضعیف، عامل بیماری‌های قلبی؟!
حتی صرف نظر از وجود فاکتور‌های خطر مشترک، باز هم بین این دو نوع بیماری ارتباط وجود دارد که احتمالا به دلیل وجود مسیر‌های بیولوژیکی بین این دو عارضه است.
 •  •  •  •