سه شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۹ / 1 December, 2020
ایرج حصیبی
احسان حدادی را به آلمان فرستادند تا ساکت شود نه معالجه!
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ / دوومیدانی / ایرج حصیبی / احسان حدادی
احسان حدادی را به آلمان فرستادند تا ساکت شود نه معالجه!
یک پیشکسوت دوومیدانی معتقد است که دلیل اعزام احسان حدادی به آلمان برای درمان خارپاشنه این بود که برای کسب هر نتیجه در المپیک دیگر بهانه نداشته باشد.
 •  •  •