پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
شکور امیدی
بیمه سلامت به امر پیشگیری و آموزش هم بودجه اختصاص بدهد
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ / دیابت / شکور امیدی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمه سلامت به امر پیشگیری و آموزش هم بودجه اختصاص بدهد
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی، بر توجه بیمه‌ها به اطلاع رسانی و آموزش به منظور کاهش هزینه‌ها تاکید کرد.
 •  •  •