چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
ویلچر ارگونومیک
طراحی ویلچر ارگونومیک با همکاری آلمان
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / علمی و آموزشی
طراحی ویلچر ارگونومیک با همکاری آلمان
رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: متاسفانه کشور برای کمک به سالمندان، معلولان و بیماران، به بیش از 50 هزار ویلچر استاندارد و ارگونومی نیاز دارد و بخش فناوری دانشگاه با همکاری یک شرکت آلمانی در حال طراحی ویلچر ارگونومیک است تا دارای تمامی استانداردهای لازم باشد و این موضوع، حاصل تحقیقات در این بخش است.
  ویلچر ارگونومیک  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  هفته پژوهش