چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
کودک عجیب و الخلقه
شوکه شدن پزشکان از تولد کودکی با ۴ پا و ۳ دست!
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ / کودک عجیب و الخلقه / نوزاد / نوزادان عجیب / نوزاد عجیب در هند
شوکه شدن پزشکان از تولد کودکی با ۴ پا و ۳ دست!
نوزادان تازه متولد شده از مادر ۲۴ ساله هندی پزشکان را شوکه کرد. این مادر هندی که در طول بارداری خود هیچ گونه معاینات پزشکی‌ای را انجام نداده بود، حتی نمی‌دانست که سه قلو باردار است. با این حال پس از زایمان پزشکان به موردی بسیار عجیب و نادر برخوردند. یکی از نوزادان با ۴ پا و ۳ دست به دنیا آمد و این درحالی است که دو قل دیگر کاملا سالم هستند.
 •  •  •  •