پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۹ / 3 December, 2020
اعتیاد الکل
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها: با پدیده اعتیاد به الکل مواجه هستیم
تاکنون حدود ۱۰۷ مرکز درمان ترک اعتیاد الکل در سراسر کشور فعال شده است