شنبه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۹ / 19 September, 2020
بنیاد علمی آموزشی قلم چی
مشارکت خیرین برای بازسازی و ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ / وزارت علوم تحقیقات و فناوری / سازمان امور دانشجویان / بنیاد علمی آموزشی قلم چی / خیرین مدرسه ساز
مشارکت خیرین برای بازسازی و ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی
تهران-ایرنا- دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات از مشارکت خیرین آموزش عالی برای بازسازی و ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های کشور خبر داد.
 •  •  •  •