سه شنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۹ / 19 January, 2021
تکثیر بنت قنسول
نگهداری بنت قنسول، گل کریسمس
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ / بنت قنسول / تکثیر بنت قنسول / نگهداری از بنت قنسول / گل کریسمس
نگهداری بنت قنسول، گل کریسمس
گیاه بنت قنسول، از اواسط پاییز تا اوایل زمستان گل می‌دهد از این رو گلدانی مناسب شب یلدا و کریسمس محسوب می‌شود. اما پیش از هدیه دادن بنت قنسول باید پرورش و نگهداری این گیاه را یاد گرفت.
 •  •  •  •