شنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۹ / 24 October, 2020
حق حبس
آیا نفقه زن در دوران عقد به عهده شوهر است؟
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ / نفقه در دوران عقد / تمکین / حق حبس
آیا نفقه زن در دوران عقد به عهده شوهر است؟
همین که ازدواجی به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین ایجاد می‌گردد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود به بیان دیگر زمانی که زن و مردی به عقد هم درآمدند، به حکم قانون موظف به انجام اموری در مقابل یکدیگر می‌شوند. به عنوان مثال، مرد بایستی مهریه زن را بپردازد، زن نیز باید از شوهر خود تمکین کند و در این صورت، حق دریافت نفقه را خواهد داشت.
منظور از مهریه حال یا موجل چیست و کدام یک به نفع زن است؟
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ / مهریه / مهریه موجل
منظور از مهریه حال یا موجل چیست و کدام یک به نفع زن است؟
در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از ۲ سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد؛ بنابراین به نفع زن است که مهریه اش به صورت حال (بدون مهلت) تعیین شده باشد.
۱۳۹۸/۰۱/۱۵
۱۶۶ سال منتظر ماندن مرد برای تمکین زن بر اساس حق حبس!
پرداخت کامل ۵۰۰ سکه بهار آزادی، هر ماه یک ربع سکه، یعنی ۵۰۰ تقسیم بر ۴ که برابر با ۲ هزار ماه می‌شود. ۲ هزار ماه تقسیم بر ۱۲ یعنی ۱۶۶.۶۶ سال!!! زوج باید حدود ۱۶۷ سال منتظر بماند تا مهریه کامل پرداخت شده و زندگی مشترک سربگیرد!
 •  •  •  •  •