دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
شوک به بورس
شوک غیراقتصادی به بورس
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ / بورس / شوک به بورس / شاخص بورس
شوک غیراقتصادی به بورس
پروز شنبه شاخص کل بورس تهران با رشد ۷/ ۱ درصدی همراه شد و فاصله این نماگر از کف پیشین به بیش از ۷/ ۱۴درصد رسید. درست اواسط دی ماه سال گذشته بود که ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد باعث هراس سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌های غیراقتصادی و ریزش سنگین ۳/ ۴درصدی نماگر اصلی بورس تهران شد. این در حالی است که پیش از این اتفاق، بازار سهام با رشد بیش از ۶ درصدی همراه شده بود و انتظار می‌رفت این روند صعودی ادامه پیدا کند.
 •  •  •