شنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۹ / 26 September, 2020
مراکز مشاوره دانشجویان
برگزاری جشنواره‌های ادبی هنری دوران کرونا را باید در تاریخ ثبت کرد
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ / سازمان امور دانشجویان / همه_باهم_علیه_کرونا / مراکز مشاوره دانشجویان
برگزاری جشنواره‌های ادبی هنری دوران کرونا را باید در تاریخ ثبت کرد
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از برگزاری جشنواره‌های ادبی هنری مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در دوران کرونا خبر داد و گفت: برگزاری این گونه مراسم‌ها در دوران شیوع کرونا را باید در تاریخ ثبت و برای آیندگان امکان مطالعه این دوران را فراهم کرد.
ارائه ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ها 
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ / کارنامه سلامت دانشجویان / پیشگیری از خودکشی / مراکز مشاوره دانشجویان
ارائه ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ها 
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از ارائه ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش های پیشگیری از خودکشی به دانشجویان در سال ۹۸ خبر داد.
 •  •  •  •  •