شنبه, ۲۷ دی, ۱۳۹۹ / 16 January, 2021
وام کارگران
شرایط دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی برای کارگران
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ / وام کارگران / وام مسکن
شرایط دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی برای کارگران
زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار داده می‌شود به‌ویژه در نزدیکی نواحی صنعتی که با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی، زمین‌هایی که امکان ساخت و زندگی در آن‌ها وجود دارد در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و درحال‌حاضر هم چهار نقطه شروع کرده‌اند که بیش از ۸۶۰۰ نفر از کارگران در این تعاونی مسکن عضو شده‌اند.
 •  •