چهارشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۹ / 20 January, 2021
نامه به رئیس جمهور درخصوص کرونا
نامه ۲۱ نماینده به روحانی درخصوص توجه به گیاهان دارویی در درمان کرونا
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ / کمیسیون امنیت ملی مجلس / کرونا / عباس مقتدایی / نامه نمایندگان به رئیس جمهور / نامه به رئیس جمهور درخصوص کرونا
نامه ۲۱ نماینده به روحانی درخصوص توجه به گیاهان دارویی در درمان کرونا
ایلنا: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نامه ۲۱ نماینده به رئیس‌جمهور درخصوص توجه به گیاهان دارویی در زمینه درمان کرونا خبر داد.
 •  •  •  •  •