شنبه, ۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 28 March, 2020
رضا دهقانی به نساجی پیوست
هافبک سپاهان به نساجی پیوست
هافبک سپاهان به نساجی پیوست
هافبک 21 ساله تیم فوتبال سپاهان به نساجی پیوست.
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ / نساجی مازندران / رضا دهقانی به نساجی پیوست / هافبک سپاهان به نساجی پیوست /