شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
یادگیری علم و دانش شاه کلید توسعه در هر کشوری است
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ / ...
یادگیری علم و دانش شاه کلید توسعه در هر کشوری است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو گفت: توسعه و پیشرفت کشور به آموزش ، تعلیم و تربیت وابسته است.
  استانی-شهرستانها
معادن غنی در منطقه آزاد ماکو درآمد زایی بدنبال دارند
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ / ...
معادن غنی در منطقه آزاد ماکو درآمد زایی بدنبال دارند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو گفت: معادن غنی و منحصرد بفرد منطقه آزاد ماکو می‌تواند در رشد اشتغال و درآمدزایی نقش بسزایی ایفا کند.
  آذربایجان غربی  منطقه آزاد ماکو  سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو