پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
غارت مزرعه
(ویدیو) هجوم عجیب مردم به مزرعه خیار در حاشیه تهران!
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ / غارت مزرعه
(ویدیو) هجوم عجیب مردم به مزرعه خیار در حاشیه تهران!
گزارشی از هجوم مردم به یک مزرعه خیار را در فایل زیر ببینید.
 •