چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
احمد پنجکی
باید مستمری بازنشستگان در میانه سال ترمیم شود/ لزوم تجدیدنظر فوری در فرمول‌های همسان‌سازی/ بازنشستگان نماینده‌ای در هیات امنای سازمان ندارند
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ / همسان‌سازی حقوق بازنشستگان / ماده 96 قانون تامین اجتماعی / تجدیدنظر در فرمول های همسان سازی / احمد پنجکی
باید مستمری بازنشستگان در میانه سال ترمیم شود/ لزوم تجدیدنظر فوری در فرمول‌های همسان‌سازی/ بازنشستگان نماینده‌ای در هیات امنای سازمان ندارند
ایلنا: پنجکی با بیان اینکه «وضعیت زندگی و معیشت بازنشستگان به هیچ‌وجه مساعد نیست» ادامه می‌دهد: همسان‌سازی آنگونه که مطلوب بازنشستگان بود، اجرایی نشده و ما خواستار…
 •  •  •  •