سه شنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ / 2 June, 2020
استقلال تهران