دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
بازگرداندن خاوری
چرا خاوری به ایران تحویل داده نمی‌شود؟
سردار هادی شیرزاد در یک برنامه تلویزیونی در تشریح اقدامات پلیس بین‌الملل برای مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: بحث ویروس کرونا به یکی از اولویتهای مقابله‌ای پلیس بین‌الملل تبدیل شده و اکنون یک بحران بهداشتی تحت عنوان "پاندمی" (همه‌گیری جهانی) وجود دارد.
۴ روز قبل / استرداد خاوری / بازگرداندن خاوری / سردار هادی شیرزاد /
عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا: احتمال استرداد خاوری به ایران کم است
عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا: احتمال استرداد خاوری به ایران کم است
عضو هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا درباره پیگیری‌های این نهاد مدنی در موضوع بازگرداندن خاوری به ایران می‌گوید احتمال استرداد خاوری به ایران کم است.
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ /
 •  •  •