سه شنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 26 May, 2020
بدهی سازمان تامین اجتاعی به مراکز درمانی
کسی اصرار ندارد که بدنه‌‌ی تامین اجتماعی دولتی بماند/ بدهی سازمان به طرز چشمگیری کاهش یافته است
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ / مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) / بدهی سازمان تامین اجتاعی به مراکز درمانی
کسی اصرار ندارد که بدنه‌‌ی تامین اجتماعی دولتی بماند/ بدهی سازمان به طرز چشمگیری کاهش یافته است
ایلنا: رئیس سازمان تامین اجتماعی، گفت: مطالبات بخش خصوصی تا پایان شهریور پرداخت شده و همچنین بدهی به بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
 •  •