چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
بیماری پرستار
از دلتنگی و تنهایی تا تغییر سبک زندگی
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
از دلتنگی و تنهایی تا تغییر سبک زندگی
مادربزرگ سبحان سال‌هاست با دو پرستار در شیفت‌های جداگانه زندگی می‌کند. صدیقه خانم حدود ۹۰ سال سن دارد و ۱۰ سال است که همسرش را از دست داده و همان اوایل هم سکته کرده و حالا دست و پای چپش فلج است. سبحان می‌گوید: «از آنجایی که از نظر ذهنی هنوز کم و بیش فعال است، سعی کردیم برایش پرستار بگیریم تا در خانه خودش بماند، ولی کرونا همه چیز را زیر و رو کرد. هفته اول شیوع بیماری پرستار‌ها به موقع می‌آمدند و می‌رفتند و مادر و خاله‌ها در تماس بودند، اما چون سن و سال همه فرزندان بالاست از خانه بیرون نمی‌رفتند که به مادر سر بزنند، از طرفی هم می‌ترسیدند ناقل باشند. تا اینکه یک شب تلفن خانه ما زنگ خورد؛ همسایه مادربزرگم بود که سراسیمه از ما می‌خواست زودتر برویم آنجا...»