سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
تجمع کارگران هفت تپه
تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ / تجمع کارگران هفت تپه / بازداشت4 کارگر / تشدید اعتراضات مقابل ساختمان فرمانداری
تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند
ایلنا: برخی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه، از بازداشت تعدادی از همکاران خود خبر دادند.
اعتراض کارگران بخش کشاورزی و صنعتی هفت تپه به مطالبات معوقه
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ / کارگران هفت تپه / معوقات مزدی / تجمع کارگران هفت تپه / اسد بیگی / کارگران شوش
اعتراض کارگران بخش کشاورزی و صنعتی هفت تپه به مطالبات معوقه
ایلنا: صبح امروز کارگران بخش کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه به آنچه بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود می‌دانند، اعتراض کردند.
 •  •  •  •  •  •  •