چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ / 21 October, 2020
ترمیم دستمزد در شورایعالی کار
مصوبات جلسه شب گذشته‌ی شورایعالی کار/ شرکای اجتماعی به موضوع ترمیم مزد ورود نکردند!
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ / ترمیم مزد در نیمه دوم سال 99 / جلسه شورایعالی کار
مصوبات جلسه شب گذشته‌ی شورایعالی کار/ شرکای اجتماعی به موضوع ترمیم مزد ورود نکردند!
ایلنا: علیرغم گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با بحث در مورد ترمیم دستمزد در شورایعالی کار، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار نگرفت.
افزایش حداقل مزد ۲۶ درصد، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان/ پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومان
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ / حق مسکن 300 هزار تومانی در سال 99 / افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران / جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار / ترمیم دستمزد در شورایعالی کار
افزایش حداقل مزد ۲۶ درصد، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان/ پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومان
ایلنا: در جلسه امروز شورایعالی کار، حق مسکن کارگری ۳۰۰ هزار تومان و حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰…
 •  •  •  •  •  •