جمعه, ۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 22 May, 2020
جدول برنامه درس
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۶ اردیبهشت شبکه ۴ و‌ ۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ / جدول برنامه درسی
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۶ اردیبهشت شبکه ۴ و‌ ۷
ایلنا: ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ / برنامه های آموزشی تلویزیون / برنامه های درسی تلویزیون / تدریس در شبکه آموزش
جدول زمانی برنامه آموزش مکمل شنبه ۲۴ اسفند اعلام شد
به گزارش مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه ۴ سیما برای فردا شنبه ۲۴ اسفندماه به شرح زیر است: متوسطه دوره اولساعت ۸ صبح ۸:۲۰ درس عربی پایه ۷.ساعت ۸:۲۰ تا ۸:۴۵ صبح..درس ریاضی پایه ۹ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۰ درس علوم تجربی پایه۸ساعت ۹:۱۰ تا :۹:۳۰ درس ریاضی پایه۹ برنامه دوره ابتداییساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب قرآن و فارسی پایه اول.ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب بازی وریاضی پایه دوم.ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه سوم.ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم.ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم.ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ششم. متوسطه دومساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی.ساعت ۱۵ الی ۱۵:۳۰ درس فارسی ۱ پایه …
جای خالی تربیت بدنی مدارس در تلویزیون
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ / تربیت بدنی / آموزش مجازی تلویزیون / تلویزیون / شبکه آموزش
جای خالی تربیت بدنی مدارس در تلویزیون
مشاهده اعلام جدول زمانی برنامه های درسی در شبکه های تلویزیونی در روزهایی که شیوع کرونا مدارس کشور را تعطیل کرده است، به خوبی جای خالی درس تربیت بدنی را نشان می دهد.
 •  •  •  •  •  •  •  •