سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
حضور نمایندگان مجلس در میان کارگران هفت تپه
چرا کارگر هفت تپه باید در گرمای تابستان خوزستان ۴۹ روز دست به تجمع بزند؟!/ عمق فاجعه را به چشم دیدم!
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ / کارگران هفت تپه / حضور نمایندگان مجلس در میان کارگران هفت تپه
چرا کارگر هفت تپه باید در گرمای تابستان خوزستان ۴۹ روز دست به تجمع بزند؟!/ عمق فاجعه را به چشم دیدم!
ایلنا: صبح دیروز سه نفر از نمایندگان مجلس به میان کارگران معترض هفت تپه رفتند؛ روز گذشته چهل و نهمین روز از اعتراض صنفی این کارگران بود.
 •  •