شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
خرید خانه ترکیه
قیمت خرید ملک در ترکیه به پول ایران
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / خرید خانه ترکیه / اقامت ترکیه / خرید ملک ترکیه.قیمت خرید ملک ترکیه
قیمت خرید ملک در ترکیه به پول ایران
خوشبختانه ایرانیان در لیست سیاه کشور ترکیه برای خرید ملک قرار نگرفته اند! برخی کشور ها مطابق با قوانین کشور ترکیه در رابطه با خرید ملک اجازه خرید خانه در این کشور را ندارند، اما جزء این کشور ها نیست؛ طبیعتا شرایط خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان چندان آسان نیست اما امکان پذیر است. حال سوالی که پیش می آید خرید خانه در کدام شهر ترکیه؟ و اینکه قیمت خرید ملک در ترکیه به پول ایران چقدر است؟
 •  •  •