دوشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹ / 21 September, 2020
دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99
چالش همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور همچنان پابرجاست/ آیا امیدی به اصلاح هست؟
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور / بازنشستگان سخت و زیان‌آور / فرمول‌های همسان‌سازی
چالش همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور همچنان پابرجاست/ آیا امیدی به اصلاح هست؟
ایلنا: اجرای متناسب‌سازی که تکلیف صریح بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه است، توانسته تا حد بسیار ناچیزی دریافتی بازنشستگان به خصوص بازنشستگان حداقل‌بگیر را افزایش دهد…
اجرای متناسب‌سازی براساس "عدالت بیمه‌ای" صورت گرفت/ چرا همسان‌سازی عطف به ماسبق نمی‌شود؟/ توضیحاتی درباره وضعیت بازنشستگان سخت و زیان‌آور
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ / ناهید حیدری / همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / کف 2 میلیون و 800 هزار تومانی حقوق در سال 99 / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / همسان سازی برای بازنشستگان سخت و زیان آور
اجرای متناسب‌سازی براساس "عدالت بیمه‌ای" صورت گرفت/ چرا همسان‌سازی عطف به ماسبق نمی‌شود؟/ توضیحاتی درباره وضعیت بازنشستگان سخت و زیان‌آور
ایلنا: مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه عدالت بیمه‌ای در محاسبات متناسب‌سازی رعایت شده، می‌گوید: محاسبات صد درصد براساس شاخص‌های بیمه‌ای صورت…
اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض مزدی/ چرا مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدای سال را به بازنشستگان نمی‌پردازند؟!
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ / همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99
اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض مزدی/ چرا مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدای سال را به بازنشستگان نمی‌پردازند؟!
ایلنا: بازنشستگان کارگری از تبعیض دستمزدی انتقاد دارند؛ آنها می‌گویند چرا باید افزایش همسان‌سازی و مزایای مزدی از مردادماه اعمال شود؟
انتظار بازنشستگان سخت و زیان‌آور از کانون‌ها برای پیگیری مطالبات/ آیا بابت عدم اجرای صحیح همسان‌سازی می‌توان به دیوان عدالت شکایت کرد؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور
انتظار بازنشستگان سخت و زیان‌آور از کانون‌ها برای پیگیری مطالبات/ آیا بابت عدم اجرای صحیح همسان‌سازی می‌توان به دیوان عدالت شکایت کرد؟
ایلنا: بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند: از کانون‌های بازنشستگی انتظار داریم مطالبات ما را پیگیری کنند.
نارضایتی یک بازنشسته معدن از فرمول‌های همسان‌سازی/ چرا سازمان تامین اجتماعی سابقه سخت و زیان‌آور را نادیده گرفته است؟!
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ / همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / افزایش مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / متناسب‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور / حذف سابقه سخت و زیان‌آور در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجت
نارضایتی یک بازنشسته معدن از فرمول‌های همسان‌سازی/ چرا سازمان تامین اجتماعی سابقه سخت و زیان‌آور را نادیده گرفته است؟!
ایلنا: بازنشستگان سخت و زیان‌آور از فرمول‌های متناسب‌سازی سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارند و می‌گویند: بایستی عدالت برقرار شود.
فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کنید/ آخر مرداد چقدر دریافتی خواهیم داشت؟!
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ / همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99
فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کنید/ آخر مرداد چقدر دریافتی خواهیم داشت؟!
ایلنا: کارگران بازنشسته خواستار صدور فیش‌های حقوقی خود هستند.
از ماه جاری حقوق بازنشستگان کارگری چقدر اضافه می شود؟ / افزایش همسان‌سازی جزو مستمری است و استمرار دارد
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ / علی دهقان کیا / همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / افزایش ناشی از همسان سازی در مردادماه
از ماه جاری حقوق بازنشستگان کارگری چقدر اضافه می شود؟ / افزایش همسان‌سازی جزو مستمری است و استمرار دارد
ایلنا: رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران با تاکید بر اینکه براساس وعده‌ها، همسان‌سازی استمرا خواهد داشت به تشریح افزایش حقوق بازنشستگان می‌پردازد.
آیا مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانیِ بازنشستگان کارگری یک «فتح الفتوح» است؟!/
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ / افزایش 26 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 / افزایش مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 / کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی / اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مردادماه / دریافتی بازنشستگان کارگری از مرداد ماه 99 / نحوه مطالبه گری کانونهای بازنشستگی
آیا مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانیِ بازنشستگان کارگری یک «فتح الفتوح» است؟!/
ایلنا: بازنشستگان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که با ۵ ماه تاخیر به کرسی نشسته، تقریباً نصف حقِ تقلیل یافته و حداقلیِ ۵ میلیون تومانی خود را گرفته‌اند؛ تازه اگر…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •