پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
ده‌مرده
ده‌مرده: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مغایر با قانون اساسی است
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ / عضو کمیسیون آموزش مجلس / ده‌مرده / قانون اساسی
ده‌مرده: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مغایر با قانون اساسی است
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طبق قانون اساسی، آموزش و پرورش باید برای همه رایگان باشد و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مغایر با اصل قانون اساسی در این باره است.
 •  •