پنجشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۹ / 4 June, 2020
سختی و زیان آور
پاسخ به سوال‌های رایج کارگران در مورد سخت و زیان‌آوری+فهرست مشاغل سخت
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ / سختی و زیان آور / مشاغل سخت و زیان
پاسخ به سوال‌های رایج کارگران در مورد سخت و زیان‌آوری+فهرست مشاغل سخت
ایلنا: پایگاه بیدبرگ که در زمینه روابط کار و تامین اجتماعی به کارگران مشاوره می‌دهد، به پرسش‌های رایج کارگران در مورد سختی و زیان آور پاسخ داد.
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ / معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خبرنگاران بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند
تهران - ایرنا- معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سختی و زیان آور بودن شغل خبرنگاری اشاره کرد و گفت: خبرنگاران بیش از دیگران در معرض خطر هستند چراکه گاهی اعلام اتفاقات با منافع اشخاص در تعارض قرار گرفته و همین مسئله باعث می شود که بدانیم پایبنید به وجدان و رسالت خطیر در این حرفه بیش از سایر مشاغل حائز اهمیت است.
 •  •  •