پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ / 11 August, 2022
سقوط از ارتفاع