یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
سید حمیده زرآبادی
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ / نماینده قزوین / سید حمیده زرآبادی / انقلاب / حجامت
نماینده قزوین: چه‌کسی جواب خون‌های‌ریخته‌شده در اعتراضات را می‌دهد؟ جرمشان این بود که به وضعیت معیشتی اعتراض داشتند و خونشان ریخته شد| این چه‌حرفی است که انقلاب حجامت شد؟
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در مورد جان باختگان حوادث آبان ماه گفت: این چه حرفی است که انقلاب حجامت شد؟ جواب خون‌های ریخته شده را چگونه خواهیم داد؟...
 •  •  •  •