جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
شهرام غریب
مشکلات اقتصادی موجب قیامِ ذهن علیه جسم می‌شوند/ تصور نکنیم حوادث کار به دلیل تصمیمات لحظه‌ای اتفاق می‌افتند
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ / ایمنی و بهداشت کار / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / شهرام غریب
مشکلات اقتصادی موجب قیامِ ذهن علیه جسم می‌شوند/ تصور نکنیم حوادث کار به دلیل تصمیمات لحظه‌ای اتفاق می‌افتند
ایلنا: یک کارشناس ارشد ایمنی و حوادث کار تاکید دارد کارگرانی که مورد تهاجم فشارهای مالی قرار دارند، قادر به متمرکز نمودن ذهن خود در هنگام کار نیستند. وی هشدار می‌دهد…
آلاینده‌‌های صنعت فولاد موجب بیماری‌های جسمی و روحی می‌شوند/ کارگران باید عوارض دردناکِ آلودگی صوتی را بدانند
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / شهرام غریب / کارگران صنعت فولاد / ایمنی و بهداشت کار در صنعت فولاد
آلاینده‌‌های صنعت فولاد موجب بیماری‌های جسمی و روحی می‌شوند/ کارگران باید عوارض دردناکِ آلودگی صوتی را بدانند
ایلنا: مدرس مرکز HSE جنوب کشور و کارشناس حفاظت فنی و بهداشت کار، انواع آلاینده‌‌‌هایی را که در محیط‌های کار صنایع فولاد موجب…
 •  •  •  •  •