چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ / 21 October, 2020
شکایت برای ابطال مصوبه دستمزد
با عدم تصویب افزایش حق مسکن، ۸ درصد از دستمزد کارگران بلوکه شد
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ / فرامرز توفیقی / محسن باقری / شکایت به دیوان عدالت اداری / حق مسکن 300 هزار تومانی در سال 99 / افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران / شکایت برای ابطال مصوبه دستمزد
با عدم تصویب افزایش حق مسکن، ۸ درصد از دستمزد کارگران بلوکه شد
ایلنا: بعد از جلسه‌ی هفدهم خرداد ماه، خیلی‌ها از فعالان به اصطلاح کارگری گرفته تا نهادهای مختلف و رنگارنگ سعی داشتند افزایش حق مسکن و افزایش ناچیز ۵ درصدی پایه‌ی مزد…
 •  •  •  •  •  •