یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
شکنجه سگ
زن آزارگر، صحنه‌ شکنجه سگی را در فضای مجازی منتشر کرد!
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ / شکنجه سگ / جیوان آزاری / سگ
زن آزارگر، صحنه‌ شکنجه سگی را در فضای مجازی منتشر کرد!
سگ، هدف شلیک این زن آزارگر قرار می‌گیرد. غرق خون می‌شود. صدای ناله‌اش بلند می‌شود. این فیلم مردم را تحت‌تأثیر قرار داد و آنقدر دست‌به‌دست چرخید که در نهایت پلیس وارد عمل شد. باید هرچه زودتر این زن بی‌رحم دستگیر می‌شد. مأموران پلیس کرمانشاه موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
 •  •  •