پنجشنبه, ۸ آبان, ۱۳۹۹ / 29 October, 2020
طرح‌های بیمه تکمیلی سامان
بیمه درمان تکمیلی با پوشش کرونا
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ / بیمه تکمیلی / بیمه پایه / بیمه شو / بیمه تکمیلی سامان / طرح‌های بیمه تکمیلی سامان / فرانشیز بیمه تکمیلی سامان / حق ‌بیمه‌ تکمیلی
بیمه درمان تکمیلی با پوشش کرونا
اگر شما یکی از بیمه شدگان تامین‌اجتماعی، خدمات درمانی، فرهنگیان، سلامت و غیره باشید، می‌توانید با مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه‌‌ها، با پرداخت هزینه کمتر از خدمات درمانی این مراکز استفاده کنید.
 •  •  •  •  •  •  •