سه شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۹ / 1 December, 2020
طرح خود بازرسی
هزینه‌های بسیار سنگین سوانح کارگاهی بر کشور آوار شده‌/ ۸۸ درصد از حوادث کار ریشه در اعمال خطرناک دارند/ تا فشار نباشد کارفرما تن به الزامات ایمنی نمی‌دهد
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / حوادث کار / طرح خود بازرسی / سوانح کارگاهی / انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی / عزت‌الله پرتوی / غلامرضا غفوری افشاری
هزینه‌های بسیار سنگین سوانح کارگاهی بر کشور آوار شده‌/ ۸۸ درصد از حوادث کار ریشه در اعمال خطرناک دارند/ تا فشار نباشد کارفرما تن به الزامات ایمنی نمی‌دهد
ایلنا: دو فعال صنفی کارفرمایی و عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حفاظت فنی و ایمنی بر این باور هستند که رشد حوادث کار در میل کارفرمایان به هزینه نکردن در حوزه ایمنی…
 •  •  •  •  •