دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
عبدالحسین نوایی
رویارویی با کرونا در آینه تهرانِ قدیم
رویارویی با کرونا در آینه تهرانِ قدیم
تهران- ایرنا- آنچه از لابه‌لای سطرهای برخی از وقایع‌نگاری‌های عهد قاجاری برمی‌آید، این است که هنگام شیوعِ بیماری‌های همه‌گیر، شمارِ چشمگیری از مردم، آنچنان که باید و شاید، شرایطِ بحرانی را درک نمی‌کرده‌اند و ذره‌ای در افزودن به مراقبت‌های بهداشتی اهتمام جدّی نمی‌ورزیده‌اند.
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ / عبدالحسین نوایی / کرونا / ویروس کرونا / مشهد / ایرج افشار / سلسله قاجار / لواسان / ناصرالدین شاه قاجار / ری /
عباس اقبال، «یادگار» و نبرد با لغت‌سازان
عباس اقبال، «یادگار» و نبرد با لغت‌سازان
تهران- ایرنا- عباس اقبال آشتیانی، صاحب و نویسنده مجله ارزشمند «یادگار»، آنچنان عاشقانه به زبان و ادبیات فارسی و اصالتِ آن عشق می‌ورزید که بخشی از عمر خویش را در راه مبارزه‌یی آگاهی‌بخش در برابر جایگزینیِ بی حساب و کتابِ واژگان تازه به جای لغت‌هایی که سال‌ها در زبان فارسی به کار می‌رفته است، صرف کرد.
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ / عبدالحسین نوایی / غلامرضا رشید یاسمی / منوچهر ستوده / ادیب / سعدی / سعید نفیسی / محمدحسن گنجی /
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •