چهارشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 29 January, 2020
عبدالرسول کریمی
آمادگی آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم جاماندگان پیاده‌روی اربعین
مهر / ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ / اجتماعی
آمادگی آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم جاماندگان پیاده‌روی اربعین
معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران از آمادگی آموزش و پرورش شهر تهران برای برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان پیاده روی اربعین خبر داد.
  عبدالرسول کریمی  وزارت آموزش و پرورش  اربعین 98