یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
غزال راهب
تولید مسکن با تراکم فروشی / زیرساخت‌های تهران کشش شهرسازی عمودی دارد؟
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ / شورای عالی شهرسازی و معماری / مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی / بلند مرتبه سازی / غزال راهب / شهرسازی عمودی
تولید مسکن با تراکم فروشی / زیرساخت‌های تهران کشش شهرسازی عمودی دارد؟
دولت دوازدهم در آخرین سال حضورش، ایده تراکم فروشی برای حل مشکل کمبود مسکن را مطرح کرده، اما شهرسازان معتقدند زیرساخت های شهری تهران فاقد ظرفیت برای پذیرش جمعیت جدید است.
 •  •  •  •  •