چهارشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۳۹۹ / 3 June, 2020
محمد سراب نشین
اعلام روش‌های نوین جمع‌آوری زکات فطریه/ هشدار درباره صندوق‌های جمع‌آوری زکات فطریه بدون مجوز
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ / زکات فطریه / مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی / محمد سراب نشین
اعلام روش‌های نوین جمع‌آوری زکات فطریه/ هشدار درباره صندوق‌های جمع‌آوری زکات فطریه بدون مجوز
ایلنا: مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد با بیان اینکه 50 هزار صندوق برای دریافت زکات فطریه در سراسر کشور آماده شده است،‌ گفت: مردم به صندوق‌هایی که بدون آرم و…
 •  •  •