دوشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹ / 10 August, 2020
مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ / کتاب درسی / بازار سیاه / دانش‌آموز / احمدرضا امینی / مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
واکنش آموزش و پرورش به قیمت ۴ برابری کتب درسی در بازار سیاه
ایلنا: مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی درباره بازار سیاه کتاب درسی گفت: این احتمال هم وجود دارد که شاید برخی از…
 •  •  •  •  •