یکشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۹ / 29 November, 2020
مساحقه
جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ / جرایم منافی عفت / زنا / لواط / مساحقه
جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ
حوزه نقض مسائل خلاف عمومی مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و... را در برمی‌گیرد و مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.
 •  •  •  •