شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
مصطفی سراج
دو سوم مددجویان مراکز شبانه‌روزی بهزیستی سرپرست دارند
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ / مصطفی سراج
دو سوم مددجویان مراکز شبانه‌روزی بهزیستی سرپرست دارند
ایلنا: مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور توضیحاتی در خصوص وضعیت مراکز شبانه‌روزی نگهداری معلولان و مراکز روزانه توانبخشی ارائه کرد.
 •